Wielkia Brytania

Podstawy prawne

Wydawcy w ciągu 1 miesiąca od wydania zobowiązani są przekazać British Library 1 egzemplarz dokumentu opublikowanego w postaci druku.

Pozostałe biblioteki otrzymują 1 egzemplarz dokumentu opublikowanego w druku po wystosowaniu prośby, nie później niż 12 miesięcy od daty wydania.

Jednostki uprawnione do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License