USA

Podstawy prawne:

Wymaga się, aby każdy wydawca przekazywał 2 egzemplarze (tzw. mandatory deposit) Library of Congress, w 3 miesiące od daty publikacji. Ale to biblioteka ocenia, które materiały chce zachować.

Każdy wydawca, który narusza lub nie przestrzega przepisów, będzie podlegał karze do $250. Wydawca będzie zmuszony do zapłacenia $2,500, jeśli w sposób zamierzony nie będzie wypełniać swoich obowiązków.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License