Statystyki

Statystyki wpływu egzemplarza obowiązkowego do Biblioteki Narodowej według typów dokumentów w latach 2004-2008 (w j./wol./tyt.)1

Rok Druki zwarte Druki ciągłe Dokumenty życia społecznego Dokumenty elektroniczne Dokumenty dźwiękowe i audiowizualne Inne Suma
2004 48 505 8 694 57 601 2 517 2 450 4 821 124 588
2005 49 660 8 624 57 526 2 581 2 051 5 554 125 996
2006 46 359 8 890 65 453 2 962 6 501 4 546 134 711
2007 51 349 8 779 67 804 3 114 18 547 4 327 153 920
2008 57 660 10 976 62 330 5 428 18 095 4 360 158 849

Statystyki podane przez Bibliotekę Narodową mają jedynie charakter szacunkowy. Nie wiadomo dokładnie jak przedstawia się produkcja wydawnicza w Polsce. Dane przekazywane przez Bibliotekę Narodową a dane podawane przez Łukasza Gołębiewskiego, który przygotowuje coroczną publikację "Rynek książki w Polsce", zdecydowanie różnią się.2 Szacuje się, że do Biblioteki Narodowej nie dociera nawet do 26% tytułów.3

Problem słabej ściągalności egzemplarza obowiązkowego zauważają nie tylko Biblioteka Narodowa i inne biblioteki uprawnione do jego otrzymywania. W 2001 r. senator Kazimierz Ujazdowski w swoim oświadczeniu stwierdził, że:

Wyrażam przekonanie, że aktualne regulacje prawne dotyczące obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych są prawidłowe, natomiast realizacja zawartych w nich postanowień budzi wiele zastrzeżeń. W związku z tym nasuwa się następujący wniosek: nie należy podejmować w tej sprawie nowej inicjatywy legislacyjnej, a skutecznie egzekwować u wydawców to, co się bibliotekom uprawnionym do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego należy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczne są w tym przypadku konkretne wystąpienia zainteresowanych bibliotek przeciwko wykroczeniom konkretnych wydawców, nawet na drogę sądową. Takie uprawnienie zostało przyznane bibliotekom i powinny one z niego korzystać.

Źródło: Senat Rzeczypospolitej Polskiej [dostęp 3.06.2010]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License