Sekcja Publikacji Elektronicznych PIK

20 kwietnia 2009 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Sekcji Publikacji Elektronicznych (SPE) Polskiej Izby Książki, podczas którego ukonstytuował się jej skład oraz określono jej działania.

Zaproponowano podjęcie szeregu działań dla ochrony interesów wydawców publikacji elektronicznych, w tym docelowo powołanie stowarzyszenia, które powinno posiadać prawa organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi w odniesieniu do publikacji elektronicznych1.

Prezydium SPE:

 • Łukasz Gołębiewski (Biblioteka Analiz) - Przewodniczący Sekcji
 • Monika Kulesza (LexisNexis) - członek Prezydium Sekcji
 • Wojciech Jedrychowski (WSiP) - członek Prezydium Sekcji
 • Piotr Mucha (WN PWN) - członek Prezydium Sekcji

Członkowie SPE:

 • Biblioteka Analiz
 • Dom Wydawniczy MEDIUM
 • IPS International Publishing Service Sp. z o.o
 • Key TExt Sp. z o.o
 • LexisNexis Polska Sp z o.o
 • NetPress Digital Sp. z o.o.
 • Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne
 • Porozumienie Wydawców
 • SW Czytelnik
 • Woters Kluwer Polska Sp. z o.o
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A
 • Wydawnictwo Naukowe PWN S.A
 • Young Digital Planet SA
 • ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy Sp. j.2

Stanowisko SPE PIK w sprawie egzemplarza obowiązkowego (komunikat z dn. 5 lutego 2010 r.)

SPE PIK jednogłośnie przyjęła następujące stanowisko w związku z prowadzonym pracami nad nowelizacją ustawy o egzemplarzach obowiązkowych.

Sekcja Publikacji Elektronicznych Polskiej Izby Książki stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu obowiązkowego egzemplarza elektronicznego, w miejsce dotychczasowego egzemplarza papierowego, wysyłanego do bibliotek uprawnionych na mocy Ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722). Brak jakichkolwiek gwarancji dotyczących skutecznego zabezpieczenia plików przez ich dysponenta, Bibliotekę Narodową, rodzą ryzyko całkowitej utraty kontroli nad dostarczanymi treściami. Wydawcy mogą zgodzić się na przekazywanie jednego zabezpieczonego egzemplarza dla potrzeb archiwum narodowego, dopiero po przedstawieniu przez Bibliotekę Narodową systemu zabezpieczeń zbiorów, formatu zapisu pliku i sposobów archiwizacji, a także po przedstawieniu przez Bibliotekę Narodową umowy ubezpieczeniowej, która w przypadku złamania zabezpieczeń przechowywanych w jej zbiorach treści, gwarantowałaby wydawcom wypłatę odszkodowań z tytułu utraconych korzyści. Jednocześnie członkowie Sekcji Publikacji Elektronicznych Polskiej Izby Książki stanowczo sprzeciwiają się, by przekazywane przez wydawców pliki mogły być udostępniane lub przechowywane gdziekolwiek poza gmachem Biblioteki Narodowej.

Źródło: PIK [dostęp: 6.05.2010]; No future book [dostęp: 6.05.2010]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License