Prace nad egzemplarzem obowiązkowym

Obecnie prowadzonych jest szereg prac w zakresie egzemplarza obowiązkowego. Pojawiają się pomysły m.in. ograniczenia jednostek uprawionych do otrzymywania eo, rozszerzenia obowiązku przekazywania eo na prace publikowane we wszystkich formatach.

Pomysły te przedstawiane są podczas Spotkań bibliotekarzy i wydawców.

Swoje stanowiska w zakresie prac nad eo przedstawiły także:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License