Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich jest organizacją reprezentującą biblioteki polskich szkół wyższych. Celem Konferencji jest m.in.: wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych dla dobra publicznego i korzyści społecznej a w szczególności:

  1. czynny udział w kształtowaniu decyzji władz państwowych i administracyjnych w odniesieniu do bibliotek szkół wyższych w zakresie tworzenia aktów prawnych,
  2. prezentowanie opinii i stanowisk wobec instytucji politycznych, administracyjnych, naukowych oraz władz wyższych uczelni w sprawach dotyczących bibliotek szkół wyższych,
  3. podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół wyższych.1

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich również zabrała głos w sprawie prac nad egzemplarza obowiązkowego:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License