Irlandia

Podstawy prawne

1 egzemplarz każdej opublikowanej książki jest przekazywany:

4 egzemplarze są przekazywane National Library of Ireland, który rozprowadza je jednostkom mu podlegającym.

Ponadto na pisemne żądanie, w ciągu 12 miesięcy od publikacji, egzemplarz może być dostarczony wybranym bibliotekom brytyjskim:

Jeśli wydawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, to będzie winnym wykroczenia i będzie podlegał karze nie przekraczającej £500.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License