IFLA

IFLA w "Stanowisku w sprawie wyjątków i ograniczeń w prawie autorskim na rzecz bibliotek i archiwów […]", które wypracowano podczas obrad Stałego Komitetu ds. Praw Autorskich i Praw Pokrewnych WIPO (Genewa, 25-29 maja 2009 r.), sugeruje aby przepisy o egzemplarzu obowiązkowym zostały rozszerzone. Mają one obejmować prace publikowane we wszystkich formatach.

Prawu o egzemplarzu obowiązkowym często nie podlegają niektóre kategorie publikacji i prace w formacie nietekstowym. W wielu krajach egzemplarzem obowiązkowym nie są objęte publikacje elektroniczne. Z powodu szczególnie delikatnej natury dzieł cyfrowych prawo o egzemplarzu obowiązkowym powinno zawierać zapis, zezwalający na ochronę prac bez względu na ich format, nawet jeśli prawo autorskie na to nie pozwala.

Źródło: IFLA [dostęp 2.06.2010].

Stanowisko IFLA w sprawie publikacji elektronicznych zostało potwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w "Raporcie o stanie kultury", który wypracowano podczas Kongresu Kultury 2009:

Prawo otrzymywania egzemplarza obowiązkowego publikacji zapisanych na informatycznych nośnikach danych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych, posiada Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska.

W świetle powyższej ustawy problematyczne jest natomiast systematyczne gromadzenie drogą egzemplarza obowiązkowego publikacji elektronicznych, które nie spełniają wymagań dla publikacji określonych w art. 2 ustawy, m.in. stron internetowych.

Pozbawienie użytkowników współczesnych oraz przyszłych pokoleń możliwości dostępu do zasobów archiwalnych polskiego Internetu jest nieodwracalną stratą dla polskiej kultury. Dlatego też niezbędna jest możliwie jak najszybsza nowelizacja ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, uwzględniająca całość polskiej przestrzeni internetowej (z wyłączeniem stron internetowych tworzonych przez instytucje objęte zakresem działania archiwów państwowych).

Źródło: Kongres kultury [dostęp 3.06.2010].

Pomysł przekazywania stron internetowych Bibliotece Narodowej wywołał dyskusję:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License