Definicje egzemplarza obowiązkowego

nałożony na wydawców obowiązek dostarczania do określonych bibliotek nieodpłatnie druków, książek oraz dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych. W Polsce prawo to obowiązuje dla wydawnictw wydawanych w kraju lub za granicą przez polskie placówki. Drukarnie polskie działające na zlecenie wydawcy zagranicznego powinny przekazać po jednym egzemplarzu do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej.

Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska jeden z otrzymywanych egzemplarzy przechowują wieczyście. Pozostałe biblioteki mają obowiązek przechowywania egzemplarza obowiązkowego przez co najmniej pięćdziesiąt lat.

Źródło: Wikipedia [dostęp 28.03.2010]

egzemplarz książki, czasopisma itp. dostarczany bezpłatnie przez drukarnię lub wydawcę określonym instytucjom.

Źródło: Słownik języka polskiego [dostęp 28.03.2010]

any type of library material, so called to differentiate it from archival material, should be an object of legal deposit as long as it is made available to the general public and produced in multiple copies. Legal deposit applies to all types of printed material (books, serials, pamphlets, maps, etc.), to most audio-visual material (discs, films, videos, multimedia kits, etc.), to broadcast material and to electronic publications (diskettes, CD-ROMs, on-line material, etc.).

Źródło: IFLA [dostęp 4.06.2010]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License