Bibliografia
 • Biblioteka a regionalizm [oprac. Jolanta Słowik, Elżbieta Niechcaj-Nowicka]. Wrocław 1999.
 • Biliński Lucjan: Prawo biblioteczne na co dzień. Warszawa 2006.
 • Byford John: Współpraca wydawców i bibliotek upoważnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego w Wielkiej Brytanii od 1610 roku, owocna czy nie?. [Dokument elektroniczny]. W: EBIB, 2005, nr 3 http://ebib.oss.wroc.pl/2005/64/byford.php [dostęp 1.04.2010].
 • Dulian Renata: Egzemplarz obowiązkowy. W: FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych, (2007, dr. 2008), nr 1/2, s. 127-134.
 • Gospodarek Jerzy: Dla bibliotek za darmo. W: Poczta Polska, R. 4, nr 7, (1997), s. 12.
 • Jazdon Artur: Jeszcze o egzemplarzu obowiązkowym. W: Nowe Książki, 1995, nr 12, s. 71.
 • Juchniewicz Jadwiga: Egzemplarz obowiązkowy dla bibliotek. W: Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego, 1997, nr 1, s. 8-10.
 • Klukowski Bogdan: W sprawie egzemplarzy obowiązkowych. W: Notes Wydawniczy, 1997, nr 4, s. 41-42.
 • Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław: Wykroczenia pozakodeksowe. Wyd. 2, stan prawny na 1 czerwca 2008 r. Warszawa 2008.
 • Makowski Tomasz: Klęska urodzaju. W: Biblioteka Analiz, 2007, nr 15, s. 24-26.
 • Masłoń Krzysztof: Operacja "egzemplarz obowiązkowy", zaopatrywanie bibliotek kosztem wydawców. W: Rzeczpospolita, 1997, nr 26, s. 25.
 • Olender Iwona: Problematyka gospodarowania zasobem ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. [Dokument elektroniczny]. W: Bibliotekarz Podlaski, nr 15/16, (2007/2008), s. 76-108 http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/html/bp/bp15_16.pdf [dostęp 1.04.2010].
 • Orżewski Wojciech: Egzemplarze obowiązkowe. W: Wydawca, 1997, nr 1, s. 39-40.
 • Oświadczenie Rady PIK. W: Notes Wydawniczy, 1997, nr 3, s. 8.
 • Pawlak Wojciech: Nieobecność nieusprawiedliwiona , egzemplarz obowiązkowy wydawnictw zwartych w Bibliotece Narodowej . W: Notes Wydawniczy, 1997, nr 5, s. 54-57.
 • Pawlak Wojciech: Partnerstwo niedoskonałe, o egzemplarzach obowiązkowych dla Biblioteki Narodowej. W: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1997, [nr] 3, s. 13-17.
 • Pisanko Jadwiga: Egzemplarz obowiązkowy wydawnictw periodycznych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W: Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego, 1997, nr 2, s. 13-14.
 • Stefańczyk Elżbieta: Niektóre problemy "Przewodnika Bibliograficznego", na marginesie nowej ustawy o egzemplarzu obowiązkowym. W: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1997, [nr] 3, s. 11-13.
 • Stefańczyk Elżbieta: Zmienić obecną sytuację. W: Biblioteka Analiz, 2007, nr 15, s. 23.
 • Strąk Michał: Z korzyścią dla wszystkich. W: Biblioteka Analiz, 2007, nr 15, s. 23.
 • Szpakowska Teresa: Gromadzenie księgozbioru bibliotecznego po wejściu ustawy o egzemplarzu obowiązkowym dla Biblioteki KUL . W: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, (2002), s. 19-22.
 • Szwajcer Piotr: Z nadzieją na dezaktualizację. W: Notes Wydawniczy, 1996, nr 4, s. 10-11.
 • Uniszewski Zdzisław: Cwaniaczki i niezguły, wystąp!. W: Notes Wydawniczy, 1995, nr 10, s. 20-21.
 • Wiśniewski Wojciech W.: O Poczcie Polskiej i pogłoskach. W: Notes Wydawniczy, 1998, nr 3, s. 24-25.
 • Wojciechowski Jacek: Egzemplarz obowiązkowy. W: Nowe Książki, 1995, nr 10, s. 68-69.
 • Wojciechowski Jacek: Spór o egzemplarz. W: Śląsk, R. 3, nr 7, (1997), s. 42-43
 • Žák Petr: Egzemplarz obowiązkowy książek w wybranych krajach europejskich. W: Notes Wydawniczy, 1997, nr 8, s. 58-60
 • Žák Petr: Egzemplarz obowiązkowy a interes wydawcy. W: Notes Wydawniczy, 1995, nr 11, s. 48-49.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License