Australia

Podstawy prawne

  • Copyright Act 1968 (Section 201: Delivery of library material to the National Library)
  • inne akty stanowe1

Egzemplarz każdej książki opublikowanej w Australii, w ciągu miesiąca od daty opublikowania, powinien być zdeponowany w National Library of Australia i bibliotekach stanowych oraz w innych bibliotekach, np. parlamentarnych, uniwersyteckich.

Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara w wysokości $100.

Jednostki uprawnione do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego (ang. legal deposit):

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License